--> -->

ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൊബൈൽ ആപ്പ്

Offilcial Kerala Tourism Mobile App

 സന്ദർശകർക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് കേരളം. കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഈ മനോഹരമായ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ആകർഷണങ്ങളും താൽപ്പര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ആപ്പ് വിവിധ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു, അവയുടെ ലൊക്കേഷനുകൾ, സമയം, പ്രവേശന ഫീസ് മുതലായവ. കേരളത്തിലെ ടൂറിസം വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ പരിപാടികളെക്കുറിച്ചും സന്ദർശകർക്ക് കണ്ടെത്താനാകും.

മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് യാത്ര. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളെ അടുത്തറിയാൻ മാത്രമല്ല, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും ഇത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. നാട്ടിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നത് ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് എന്ന വസ്തുത നമുക്ക് നിഷേധിക്കാനാവില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു വിനോദസഞ്ചാരിയാണെങ്കിൽ, പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാതെയുള്ള ഒരു യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. ഒരു പുതിയ സ്ഥലം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൊബൈൽ ആപ്പിനെക്കാൾ മികച്ച മാർഗം എന്താണ്!

കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൊബൈൽ ആപ്പ് വിനോദസഞ്ചാരികളെ ഇവിടം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല, വിനോദസഞ്ചാര സ്ഥലങ്ങൾ, സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ, സ്ഥലത്തുള്ള മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച്, വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് അവരുടെ യാത്രാ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ഹോട്ടലുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റ് അനുബന്ധ സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും കഴിയും. മാത്രമല്ല, സന്ദർശിക്കേണ്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വിശദമായ പട്ടികയും ആപ്പിൽ ഉണ്ട്. കൂടാതെ, കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെയും സംസ്‌കാരത്തെയും കുറിച്ച് വായിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന രസകരമായ ഒരു സവിശേഷതയും ആപ്പിനുണ്ട്. അവസാനമായി പക്ഷേ, സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളടങ്ങിയ ഗാലറിയും ആപ്പിലുണ്ട്.

മനോഹരമായ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എളുപ്പത്തിലും സൗകര്യപ്രദമായും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ സഞ്ചാരികളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച ഉപകരണമാണ് കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൊബൈൽ ആപ്പ്. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ആപ്പ് എന്നതിനാൽ, ഇത് ധാരാളം ആളുകളെ ആകർഷിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കേരളം സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പര്യവേക്ഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക!

നിങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. ഈ ആപ്പ് നിങ്ങളെ എളുപ്പത്തിലും സൗകര്യപ്രദമായും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും, കൂടാതെ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെയും സംഭവങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

Download From Playstore

--> -->