--> -->

ചന്ദ്രയാൻ 3 സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങ് ലൈവായി കാണാം

Chandraya 3

 

ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത് ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് വിജയത്തിന് തൊട്ടരികിൽ. ഓഗസ്റ്റ് 23ന് ചന്ദ്രനിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചു.


ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഐ എസ് ആർ ഒ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിലൂടെയും ടെലിവിഷനിലൂടെയും തത്സമയം കാണാൻ കഴിയും.

ഓഗസ്റ്റ് 23 വൈകുന്നേരം 5.27ന് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കും. 6.04നാണ് ലാൻഡിങ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദൂരദർശൻ നാഷണൽ ചാനലിലൂടെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് കാണാം.
 

ISRO Website Link

YouTube Live Link--> -->