--> -->

എൻപിഎസ് തരും താരതമ്യേന മികച്ച പെൻഷൻ | SIYALIVE CSC Kunnamkulam

 


എൻപിഎസ് തരും താരതമ്യേന മികച്ച പെൻഷൻ 

 ആകർഷകമായ നികുതി ഇളവു കൊണ്ടും മൂലധന വളർച്ച കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാണ് സർക്കാരിൻറെ തന്നെ പെൻഷൻ പദ്ധതിയായ നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീം അതവാ എൻപിഎസ്. ഇപിഎഫ്, ആന്വിറ്റി പ്ലാനുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ പെൻഷൻ എൻപിഎസിനു കീഴിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് ഈ രംഗത്തുള്ള വിദഗ്ധർ പറയാറുണ്ട്. 18 വയസ്സിനും 65 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായം ഉള്ളവ‍ര്‍ക്ക് പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകാം.


60 വയസ്സ് എത്തിയാൽ നിക്ഷേപവും മൂലധന വളര്‍ച്ചയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പണം പിൻവലിക്കാനാകും. നിശ്ചിത ശതമാനം പെൻഷൻ നൽകുന്നതിനായി വിനിയോഗിക്കും. 60 വയസ്സിനു മുമ്പ് നിക്ഷേപിച്ച തുകയുടെ 20 ശതമാനം പിൻവലിക്കാനും അവസരമുണ്ട്. നിലവിലുള്ള പെൻഷൻ പദ്ധതികളേക്കാൾ എൻപിഎസിൻറെ ഉയർന്ന നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്.

കമ്മീഷൻ വേണ്ട

എൽഐസി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലൈഫ് പോളിസികളിൽ കമ്മീഷൻ ഇനത്തിൽ നല്ലൊരു തുക നഷ്ടമാകും. ഏജൻസി കമ്മീഷൻ ഈടാക്കുന്നതു കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ സംഭവിയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ ഡിഡക്ഷനു ശേഷമുള്ള തുകയാണ് മറ്റ് പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് ലഭിയ്ക്കുക. എൻപിഎസിൽ ഏജൻറ് ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് കമ്മീഷൻ നഷ്ടമാകില്ല. മുഴുവൻ തുകയും നിക്ഷേപകർക്ക് തന്നെ ലഭിയ്ക്കും. 12-മുതൽ 14 ശതമാനം വരെ നിക്ഷേപത്തിന് പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രധാന ആകർഷണം. ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റ് ആന്വിറ്റി പ്ലാനുകളേക്കാളും ലാഭകരമാണ് എൻപിഎസ് എന്ന് വ്യക്തമാകും.

സ്വയം നിക്ഷേപ രീതി നിശ്ചയിക്കാം

സാധാരണയായി ഉയർന്ന നേട്ടം നൽകുന്ന മൂലധന വിപണിയിലാണ് എൻപിഎസ് ഫണ്ടുകളുടെ നിക്ഷേപം. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മികച്ച റിട്ടേൺ ലഭിയ്ക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സ്റ്റോക്കുകളിലും ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റികളിലും ഉൾപ്പെടെ നിക്ഷേപം.ഇതിൽ തന്നെ റിസ്ക്ക് എടുക്കാനുള്ള ശേഷി അനുസരിച്ച് നിക്ഷേപകർക്ക് അനുയോജ്യമായ നിക്ഷേപ മാർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇപിഎഫ്, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിലെ നിക്ഷേപത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ നേട്ടം എൻപിഎസ് നൽകാറുണ്ട്. 60 വയസിനും 70 വയസിനും ഇടയിൽ ഫണ്ടിലെ 60 ശതമാനം തുകയും പിൻവലിയ്ക്കാനാകും എന്നതാണ് പ്രധാന സവിശേഷത.

നോമിനിയ്ക്ക് പണം പിൻവലിയ്ക്കാം

എൻപിഎസിൽ അംഗമായിരുന്ന വ്യക്തിയ്ക്ക് മരണം സംഭവിച്ചാൽ നോമിനിയ്ക്ക് ഫണ്ടിലെ മുഴുവൻ തുകയും ഒറ്റയടിയ്ക്ക് പിൻവലിയ്ക്കാൻ ആകും. നിക്ഷേപത്തിന് ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷന്‍ 80 സിസിഡി (1) സെക്ഷന്‍ 80 സിസിഡി (1 ബി) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇളവ് ലഭിക്കും. ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ, എസ്ബിഐ, ഐഡിഎഫ്സി, കോട്ടക് മഹീന്ദ്ര തുടങ്ങി ആറ് ഫണ്ട് മാനേജർമാരാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ചുവടെയുള്ള വീഡിയോ കാണുക

 

For Online Application Click here

Note: After Submitting Online Application,  Please pay the required amount and intimate the details to Siyalive CSC Kunnamkulam for further necessary action

 കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക :

സിയാലൈവ് - (സി‌ എസ്‌ സി)  ഡിജിറ്റൽ സേവ

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് സമീപം,
തൃശൂർ റോഡ്,
കുന്നംകുളം

Mob:
9447312828
9074392353

Email:
emailtosiyalive@gmail.com
--> -->