--> -->

സി‌എസ്‌സി ഒളിമ്പിയാഡ് 2.0 ഓൺ‌ലൈൻ ടെസ്റ്റ്


 
സി‌എസ്‌സി ഒളിമ്പ്യാഡിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ


ആശയപരമായ അറിവ് 

ക്ലാസ് മുറിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെയല്ലാത്ത, മത്സര / പ്രാവീണ്യം പരീക്ഷകൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറെടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതുവരെ സ്കൂൾ പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥയിൽ ആശയപരമായ അറിവിന്റെ ആവശ്യകത അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. എൻ‌ടി‌എസ്‌ഇ, കെ‌വി‌പി‌വൈ, തുടർന്ന് ഐ‌ഐ‌ടി, ജെ‌ഇഇ, നീറ്റ്, ക്ലാറ്റ് എന്നിവയും ലൈക്കുകളും ആരംഭിക്കുന്നു. ഈ പരീക്ഷകളിൽ, ചോദ്യങ്ങൾ‌ ആശയപരമായ സ്വഭാവമുള്ളതും വിഷയവുമായി വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ‌ ആവശ്യവുമാണ് .. അതിനാൽ‌ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളുടെ ആദ്യകാല അനുഭവം നേടുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്

ഗ്രേഡ് ലെവൽ ലേണിംഗ്

ടെസ്റ്റുകൾ ഗ്രേഡ് ഉചിതമാണ്. പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആശയപരമായ നില മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. സിബിഎസ്ഇ സിലബസ് എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളുടെയും മൂലക്കല്ലാണ്, കൂടാതെ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും പെഡഗോഗിക്കലി ശക്തമാണ്. വ്യക്തിഗത വിഷയ സമന്വയവും നിലനിർത്തുന്നു. മാത്തമാറ്റിക്സിൽ രേഖാംശ വിശ്വസ്തത, ഇംഗ്ലീഷ് എൽ‌എസ്‌ആർ‌ഡബ്ല്യു ഫ്രെയിം വർക്ക്, സയൻസ് എന്നിവയിൽ, കാര്യകാരണവും കോൺക്രീറ്റിൽ നിന്ന് അമൂർത്ത ഘടനയും ഈ പരിശോധനകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

സ്കൂൾ ഗ്രേഡുകളിലെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ

സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒന്നിലധികം വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുക, ക്ലാസ് വർക്ക് ചെയ്യുക, ഗൃഹപാഠം ചെയ്യുക, ഫോർമാറ്റീവ്, സംഗ്രഹ പരിശോധനകൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും ചെയ്യാനുള്ള കടുത്ത സമ്മർദ്ദമുണ്ട്. ഈ ഒളിമ്പ്യാഡുകൾ‌ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാനും അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യക്തത നേടാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നു. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് സ്വയം പഠിതാക്കളാകാനും അവരുടെ യുക്തി വികസിപ്പിക്കാനും മികച്ച  ഫലങ്ങളും നേടാനും സഹായിക്കും.


ഒളിമ്പ്യാഡ് ടെസ്റ്റിനായി ഇനിപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

 

 • ഹിന്ദി
 • മാത്തമാറ്റിക്സ്
 • ഇംഗ്ലീഷ്
 • ശാസ്ത്രം
 • പൊതു വിജ്ഞാനം
 • സൈബർ
 • ലോജിക്കൽ റിസോണിംഗ്
 • ഫിസിക്സ്
 • രസതന്ത്രം
 • ബയോളജി

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവിധ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാം

 • മൂന്നാം ക്ലാസ്
 • നാലാം ക്ലാസ്
 • അഞ്ചാം ക്ലാസ്
 • ആറാം ക്ലാസ്
 • ഏഴാം ക്ലാസ്
 • എട്ടാം ക്ലാസ്
 • ഒൻപതാം ക്ലാസ്
 • പത്താം ക്ലാസ്
 • പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്
 • പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്


സി‌എസ്‌സി ഒളിമ്പിയാഡ് 2.0 ഓൺ‌ലൈൻ ടെസ്റ്റ്

 • എല്ലാ വിഷയ രജിസ്ട്രേഷനും ജനുവരി 19 മുതൽ ആരംഭിക്കും
 • രജിസ്ട്രേഷൻ മേയ് 31 ന് അവസാനിക്കുന്നു 
 • സി‌എസ്‌സി ഒളിമ്പ്യാഡ് 2.0 പരീക്ഷ ജൂൺ 1 മുതൽ ആരംഭിക്കും (താൽക്കാലിക തീയതി)
 • രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജുകൾ ഒളിമ്പ്യാഡിന് Rs. 150 രൂപ 
 • വെബ്സൈറ്റ്: https://cscolympiad.com/
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക : 

സിയാലൈവ് - (സി‌ എസ്‌ സി ) ഡിജിറ്റൽ സേവ

 കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് സമീപം,
തൃശൂർ റോഡ്,
കുന്നംകുളം

Mob:
9447312828


Email:
emailtosiyalive@gmail.com

 

--> -->